FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát:

Créativité Group s.r.o. Brno, Dukelská 376/87, PSČ 61400

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

....

....

....

(přesně stanovit název a číslo produktu, počet kusů zboží)

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

**Číslo objednávky (je-li známo):

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

Datum:


* Nehodící škrtněte
** jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku.